2020 Cezalar

2020 YILI ADR ve YÖNETMELİK CEZALARI
İDARİ PARA CEZA MADDE FIKRA BENTYÖNETMELİK MADDE FIKRA BENTResmî Gazete Tarh: 24.04.2019 Resmî Gazete Sayısı: 30754 TEHLİKELİ MADDELERİN KARA YOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİKCEZA MİKTARI (TL)TARAF
25-1-a5-6Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi olmaması (Gerçek/Tüzel)2.451İŞLETME
25-1-b5-7Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Hizmeti almama / istihdam etmeme3.677İŞLETME
25-1-c5-10Kaza raporunun e-devlet üzerinden 7 iş günü içinde bildirilmemesi1.225İŞLETME
25-1-ç5-11Temizlenmemiş taşıtların en az 300 metre uzağına aracın park edilmemesi612TAŞIMACI
25-1 -d-f-g8-1-bTaşıma evrakının uygun düzenlenmemesi, taşımacıya verilmemesi, U-ETDS’ye yüklenmemesi612GÖNDEREN-İŞLETME
25-1-d-f-g8-1-cTehlikeli maddeye uygun araç tipi/türü ile taşınmaması1.225GÖNDEREN-İŞLETME
25-1 -d-f-g8-1-çUygun sertifikalı ambalaj ve yük taşıma birimleri kullanılmaması1.225GÖNDEREN-İŞLETME
25-1-d-f-g8-1-dAmbalaj, tank/konteyner vb. ambalaj/araçların ara ve periyodik muayenelerinin yapılmaması1.225GÖNDEREN-İŞLETME
25-1-d-f-g8-1-eTehlike etiket/işaret/levha ve turuncu plakalann uygunsuzluğu1.225GÖNDEREN-İŞLETME
25-1-d-f-g8-1-fKarışık yükleme ve yükleme sınırlamalarına aykırılık1.225GÖNDEREN-İŞLETME
25-1-ğ9-1-aUygun sertifikalı ambalaj kullanmamak, paketleme talimatına uymamak1.225PAKETLEYEN
25-1-ğ9-1-bKombine ambalaj ADR hükümlerine uymamak612PAKETLEYEN
25-1-ğ9-1-cAmbalaj etiket ve işaretlemeleri ADR’ye uygun yapmamak612PAKETLEYEN
25-1-ğ9-1 -çKarayolundan denizyoluna geçişte kullanılan konteyner/araç paketleme sertifikasının hazırlanmaması612PAKETLEYEN
25-1-ğ9-1-dADR 1.4.3.2’ye uyulmaması612PAKETLEYEN
25-1 -h10-1-aHasarlı sızdırma riskli ambalaj ve yük taşıma birimlerini yüklemek1.225YÜKLEYEN
25-1-h10-1-bYükleme, eilgfiteme, birlikte yükleme yasaklarına, besin ve gıda maddelerinin ya da hayvan yemlerinin ayrı tutulması kuralları ile ilgili mevzuata ve özel kurallara uymamak1.225YÜKLEYEN
25-1-h10-1-cAmbalaj ve Taşıma birimlerine uygun etiket, işaret, levha ve turuncu plakanın kullanılmaması612YÜKLEYEN
25-1-h10-1-çYükleme esnasında açık ışık kurallarına uyulmaması, uygun teçhizat kullanılmaması612YÜKLEYEN
25-1-h10-1-dADR Bölüm 7.5.7’de belirtilen yükleme emniyet kurallarına uymamak1.225YÜKLEYEN
25-1-h10-1-eADR Bölüm 1.4.3.1 yer alan hükümleri yerine getirmemek1.225YÜKLEYEN
25-1-111-1-aMaddeye uygun ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip tanker kullanılmaması1.225DOLDURAN
25-1-111-1 -bADR Taşıt Uygunluk Belgesine sahip olmayan taşıma araçlarını doldurmak1.225DOLDURAN
25-1-111-1-cYük taşıma birimlerinin, ara ve periyodik muayenelerinin tank plakasından kontrolü yapılmadan dolum yapmak1.225DOLDURAN
25-1-111-1-4?Taşınabilir basınçlı ekipmanlara,dolum yapmadan önce periyodik test ve muayenelerinin yapıldığını kontrol etmemek6.129DOLDURAN
25-1-111-1-dTehlikeli madde taşımacılığı yapılan araçlar ile yük taşıma birimlerinin tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaların uygunsuzluğu612DOLDURAN
25-1-111-1-eDolduran tankı doldururken bitişik bölmelerdeki tehlikeli maddeleri ilgilendiren zorunluklara uymamak612DOLDURAN
25-1-111-1-fDoldurulan madde için izin verilen azami doldurma derecesini veya izin verilen azami litre başına içeriklerinin kütlesini ihmal etmek612DOLDURAN
25-1-111-1-gDolumu yaptıktan sonra tank kapaklarının ve/veya doldurma valflerinin sızdırmadığını kontrol etmemek612DOLDURAN
25-1-111-1-gDoldurulan tehlikeli maddelerin tankın dış yüzeyine bulaşmadığını kontrol etmemek612DOLDURAN
25-1-111-1-hTaşıtlara dolum yaptığı sırada; ateş, ışık ve sigara kurallarına uyulmaması, uygun teçhizat ve giysilerin kullanılmaması612DOLDURAN
25-1-111-1-1Araçlara ve konteynerlere tehlikeli maddeleri dökme halinde doldururken, ADR Bölüm ilgili hükümlere uyulduğunu kontrol etmemek612DOLDURAN
25-1-111-1-iADR Bölüm yer alan diğer hükümleri yerine getirmemek612DOLDURAN
25-1-i11-1-çTaşınabilir basınçlı ekipmanlara dolum yapmadan önce periyodik test ve muayenelerinin yapıldığını kontrol etmemek5.000DOLUM TESİSİ
25-1 -j12-1-aTehlikeli madde taşımacılığını, uygun ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip araçlarla yapmamak1.225TAŞIMACI
25-1-j12-1-bTaşıma birimleri kullanılarak yapılan taşımalarda, taşıyacak araçların ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip olanlarını kullanmamak1.225TAŞIMACI
25-1-j12-1-cYük taşıma birimlerinin, ara ve periyodik muayenelerinin yapıldığının tank plakasından kontrolünün yapılmaması1.225TAŞIMACI
25-1-j12-1-çAraçlar ile ambalaj ve yük taşıma birimlerinde, ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaların doğru, uygun özellikte ve ebatta olanlarını kullanmamak612TAŞIMACI
25-1 -j12-1-dTaşıtlarda, tanklarda ve yüklerde görsel olarak belirgin sızıntı, çatlak ya da hasar olmadığını kontrol etmemek612TAŞIMACI
25-1-j12-1-eAraçlarda, ADR 8.1.5’te belirtildiği şekilde genel ve kişisel koruyucu teçhizatın bulundurulmasını sağlamamak (Her teçhizat için)61TAŞIMACI
25-1 -j12-1 -fADR 8.1.4’te belirtilen asgari sayı ve kapasitede yangınla mücadele teçhizatının bulundurulmaması ve ilgili mevzuatına göre bu teçhizatın bakım ve testlerin ihmali245TAŞIMACI
25-1-j12-1-gSürücüye yazılı talimatların verilmemesi ve uygulanmasının ihmali612TAŞIMACI
25-1 -j12-1-ğTehlikeli madde taşımacılığında; birlikte ambalajlama, yükleme, karışık yükleme ve yükleme sınırlamaları kurallarına uygun hareket etmemek612TAŞIMACI
25-1-j12-1-1Yönetmelikte belirtilen şartlardan herhangi birinin ihlal edilmiş olduğunu tespit ederse, söz konusu ihlal giderilinceye kadar taşımayı başlatmamak612TAŞIMACI
25-1 -j12-1 -iTaşıma sırasında, taşımanın güvenliğini tehlikeye sokacak bir ihlal oluşursa, trafik güvenliği, gönderilen maddenin güvenliği ve kamu güvenliği bakımından, taşımayı durdurmamak1.225TAŞIMACI
25-1-j12-1 -jTaşıtlara yükleme ve boşaltma yapıldığı sırada; ateş, açık ışık ve sigara kurallanna uyulmaması, uygun teçhizat ve giysilerin kullanılmaması612TAŞIMACI
25-1 -j12-1-kBoş temizlenmemiş; tanker, tank-konteyner, portatif tank, ÇEGK vb. taşıma birimlerine ADR Bölüm 5.4.1.1.6’ye göre taşıma evrakı düzenlememek612TAŞIMACI
25-1-j12-1-1Araçlara yüklenecek tehlikeli maddelerin ADR Bölüm 7.5.7’de belirtilen yükleme emniyet kurallanna aykırı yapılması1.225TAŞIMACI
25-1-j12-1-mADR Bölüm 1.4.2.2’de yer alan hükümlere uymamak612TAŞIMACI
25-1-k13-1-aTaşıdığı tehlikeli maddenin sınıfı ve/veya taşıma şekline uygun SRC 5 Eğitim Sertifikasına sahip olmaması245SÜRÜCÜ
25-1-k13-1-bTehlikeli madde içeren ambalajlan açmak, taşınabilir yanıcı aydınlatma aletleriyle ve yüzeyi metal alaşımlı olan aletlerle taşıta binmek61SÜRÜCÜ
25-1-k13-1-cTaşıtlara yükleme, doldurma ve boşaltma yapıldığı sırada; ateş, açık ışık ve sigara kurallarına uyulmaması, uygun teçhizat ve giysilerin kullanılmaması61SURUCU
25-1-k13-1-çYükleme, doldurma ve boşaltma sırasında zorunlu hallerin dışında taşıt motorunun kapalı tutulmaması61SÜRÜCÜ
25-1-k13-1-dTehlikeli madde yüklü taşıtı park halinde iken el frenini çekili vaziyette bulundurmamak61SÜRÜCÜ
25-1-k13-1-eZorunlu levha ve turuncu plakaların takılmaması ve uygun şekilde boşaltılarak temizlenmiş olan araçların üzerinden bu levha ve turuncu plakaların çıkarılmaması61SÜRÜCÜ
25-1-k13-1 -fHasar görmüş ambalaj ve yük taşıma birimlerini taşımak61SURUCU
25-1-k13-1-gTehlikeli madde sızıntısı olması veya böyle bir ihtimalin bulunması durumunda taşımayı sürdürmek61SÜRÜCÜ
25-1-k13-1-ğTehlikeli maddelere yönelik karayolunun kullanımıyla ilgili vaşak ve sınırlamalara uvmamak61SÜRÜCÜ
25-1-k13-1-hÖzel sınıf veya maddelere ilişkin ek gereklilikler ile ilgili ADR hükümlerine uvmamak61SÜRÜCÜ
25-1-k13-1-1Araçta yazılı talimatın bulunduğunu kontrol etmemek ve tehlike anında yazılı talimata göre hareket etmemek61SÜRÜCÜ
25-1-k13-1 -iTaşıma sırasında araçta bulunması zorunlu olan evrakı, denetim sırasında yetkili personele ibraz etmemek61SURUCU
25-1-k13-1 -jBoşalbm alanındaki güvenlik önlemlerini ve kullanılan donanımı kontrol etmemek61SÜRÜCÜ
25-1-k13-1-kADR 8.1.5’teki teçhizatın bulunmasını sağlamamak ve denetim sırasında yetkili personele gösterilmemesi61SÜRÜCÜ
25-1-k13-1-1ADR 8.1.4’teki  asgari sayı ve kapasitede uygun yangın mücadele teçhizatının araçta bulunup bulunmadığını kontrol etmemek61SÜRÜCÜ
25-1-114-1-aYükün teslim alınmasına engel bir durum olmadıkça yükün kabulünü ertelemek612ALICI
25-1-114-1-bKonteyner ile taşımada ADR ihlali halinde, taşımacıya konteyneri ihlal giderilmeden teslim edilmesi612ALICI
25-1-114-1-cBoşaltma sırasında; ateş, açık ışık ve sigara kullanım kurallannın ihmali, uygun teçhizat ve giysilerin kullanılmaması612ALICI
25-1-114-1-çADR Bölüm lA2.„3!te yer alan diğer hükümleri yerine getirmemek612ALICI
25-1-m-n15-1-aBoşaltma öncesinde yüklerle ilgili bilgiler ile sevkiyat belgelerinde yer alan ilgili bilgileri karşılaştırarak doğru yükün boşaltılacağını tespit etmemek612BOŞALTAN -TAŞIMACI -ÜÇÜNCÜ KİŞİ
25-1-m-n15-1-bPakette, tankta, araçta veya konteynerde boşaltma işlemini tehlikeye sokacak ölçüde bir tahribatın olup olmadığını kontrol etmemek ve olumsuzluk halinde, gerekli önlemler alınıncaya kadar boşaltma işlemine ara vermemek612BOŞALTAN -TAŞIMACI -ÜÇÜNCÜ KİŞİ
25-1-m-n15-1-cBoşaltma sonrasında; tankın, taşıtın veya konteynerin dışına bulaşan tehlikeli maddelerden arındırılmasını, vana ve kontrol/doldurma kapaklarının güvenli bir şekilde kapatılmasının ihmali612BOŞALTAN -TAŞIMACI -ÜÇÜNCÜ KİŞİ
25-1-m-n15-1-çAmbalajlı ve dökme olarak tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araç veya konteynerin temizliğini ve edilmesinin sağlanmaması612BOŞALTAN -TAŞIMACI -ÜÇÜNCÜ KİŞİ
25-1-m-n15-1-dKonteynerin tamamen boşaltılmış ve temizlenmişken ADR Bölüm 5.3 kapsamındaki tehlike ikaz levhalarını konteynerin üzerinden kaldırılmaması612BOŞALTAN -TAŞIMACI -ÜÇÜNCÜ KİŞİ
25-1-m-n15-1-eBoşaltma sırasında; ateş, açık ışık, sigara kuralları ve teçhizat ile uygun giysilerin kullanılmasının ihmali612BOŞALTAN -TAŞIMACI -ÜÇÜNCÜ KİŞİ
25-1-m-n15-1-fADR Bölüm lA&Ctfcyer alan hükümleri yerine getirmemek612BOŞALTAN -TAŞIMACI -ÜÇÜNCÜ KİŞİ
25-1-o16-1-aTank-konteyner ve Portatif tanklardan ADR ve bu Yönetmeliğe göre üretilmiş ve ara, periyodik test ve muayenelerini süresi içerisinde yapılmış olanların kiralanmaması1.225TANK- KONTEYNER İŞLETMECİSİ
25-1-o16-1-bBoşaltılmış tank ya da tank-konteynerlerinin temiz ve hasarsız olmasının ihmali1.225TANK- KONTEYNER İŞLETMECİSİ
25-1-o16-1-cADR Bölüm yer alan diğer hükümleri yerine getirmemek1.225TANK- KONTEYNER İŞLETMECİSİ
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hakkında bilgi için;

info@yetimogludanismanlik.com

Kavacık Mh. Özkan Sk. Varışlı Plaza No:2/5 34810 Beykoz - İstanbul