2021 Cezalar

Tehlikeli Madde Mevzuatı Cezaları – 2021

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 25. madde

Ceza

Maddesi

İlgili

Madde

AçıklamaKime

Uygulanır

Ceza
25-1-(a)5/6Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma zorunluluğu Eksikliğinin devam etmesi durumunda 30 günde bir tekrar eder.İşletme2.674 TL
25-1-(b)5/7TMGD Hizmeti Almamak Eksikliğinin devam etmesi durumunda 30 günde bir tekrar eder.İşletme4.011 TL
25-1-(c)5/107 gün içinde Kaza raporunu düzenlemeyen tarafa uygulanacak cezaSorumlu

Taraf

1.336 TL
25-1-(ç)5/11Tehlikeli Madde yüklü veya boş temizlenmemiş taşıtları okul, kamu binaları, avm, ibadethane gibi yerlerden en az 300 metre uzağa park etmeme cezasıTaşımacı667 TL
25-1-(d)

25-1-(f)

25-1-(g)

8/1/aTaşınan madde ve nesnenin özelliğine uygun ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip tankere doldurmama cezasıGönderen1.091 TL
8/1/b

Taşıma evrakını eksik düzenleme ya da düzenlememe cezası

Gönderen545 TL
TİO667 TL
İthalatçı667 TL
8/1/c

Tehlikeli maddeye uygun geçerli bir belgeye sahip bir araç kullanmama cezası

Gönderen1.091 TL
TİO1.336 TL
İthalatçı1.336 TL
8/1/ç

Uygun sertifikalı Ambalaj Kullanmama cezası

Gönderen1.091 TL
TİO1.336 TL
İthalatçı1.336 TL
8/1/d

IBC, Tank, Tanker vs. ara ve periyodik muayene yapılmamış olanları kullanmak

Gönderen1.091 TL
TİO1.336 TL
İthalatçı1.336 TL
8/1/e

Ambalajlarda etiket işaret Araçta Turuncu Plaka kullanmama cezası

Gönderen1.091 TL
TİO1.336 TL
İthalatçı1.336 TL
8/1/fBirlikte ambalajlama, yükleme, karışık yükleme ve yükleme sınırları kurallarına uymamaGönderen1.091 TL
TİO1.336 TL
İthalatçı1.336 TL
8/1/g

ADR 1.4.2.1’de yer alan diğer kurallara da uymama cezası

Gönderen1.091 TL
TİO1.336 TL
İthalatçı1.336 TL
25-1-(e)8/2Taşıma evraklarının kontrolünü, Taşıma birimlerinin ara ve periyodik muayene kontrolünü, Tehlike etiket, levha ve turuncu plakaların doğru ve uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının kontrolünü yapmama cezasıKıyı Tesisi İşletmesi 

1.336 TL

25-1-(ğ)9/1/aUygun sertifikalı Ambalaj Kullanmama cezasıPaketleyen1.336 TL
9/1/bADR’ye uygun kombine ambalajlama yapmama cezasıPaketleyen667 TL
9/1/cAmbalaj işaretlemelerini ADR’ye uygun özellikte ve ebatta kullanmama cezasıPaketleyen667 TL
9/1/çKonteyner/Araç paketleme sertifikası hazırlamama cezasıPaketleyen667 TL
9/1/dADR 1.4.3.2’de yer alan diğer kurallara da uymama cezasıPaketleyen667 TL
10/1/aHasarlı ve sızdırma riski taşıyan ambalajları yükleme cezasıYükleyen1.336 TL
10/1/bYükleme, birlikte yükleme, gıda maddeleri ya da hayvan yemlerinden ayrı tutma ile

ilgili kurallara uymama cezası

Yükleyen1.336 TL
25-1-(h)10/1/dADR Bölüm 7.5.7’de belirtilen yükleme emniyet kurallarına göre yükleme

yapılmaması cezası

Yükleyen1.336 TL
10/1/cADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaları doğru,

uygun özellikte ve ebatta kullanmama cezası

Yükleyen667 TL
10/1/çYükleme sırasında yakın çevresinde ateş yakılmasına, sigara içilmesine, açık

ışıklandırma yapılmasına vs. engel olmama cezası

Yükleyen667 TL
10/1/eADR 1.4.3.1’de yer alan diğer kurallara da uymama cezasıYükleyen667 TL
25-1-(ı)11/1/a/bADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip Tanker, portatif tank, tank konteyner, ÇEGK vb. kullanmama cezasıDolduran1.091 TL
11/1/cAra ve periyodik muayenesi geçerli olmayan Tanka, tüplü gaz tankerine, ÇEGK’ ya, portatif tank ya da tank konteynere vs. dolum yapma cezasıDolduran1.091 TL
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 25. madde
Ceza Maddesiİlgili

Madde

AçıklamaKime UygulanırCeza
25-1-(ı)11/1/dADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaları doğru, uygun özellikte ve ebatta kullanmama cezasıDolduran545 TL
11/1/eÇok gözlü tanklarda birlikte yükleme yasaklarına uymama cezasıDolduran545 TL
11/1/fDoldurulan madde için azami doldurma derecesi ya da izin verilen azami litre başına içerik kütlesine uygun hareket etmeme cezasıDolduran545 TL
11/1/gDolum sonrası tank kapaklarının ve/veya valflerin sızdırmazlık kontrolünün yapılmaması cezasıDolduran545 TL
11/1/ğDoldurulan maddenin tankın dış yüzeyine bulaşmadığının kontrolünü yapmama cezasıDolduran545 TL
11/1/hDoldurma sırasında yakın çevresinde ateş yakılmasına, sigara içilmesine, açık ışıklandırma yapılmasına vs. engel olmama cezasıDolduran545 TL
11/1/ıAraç ve konteynerlerin dökme olarak doldurulması sırasında ADR 7.3’de yer alan ilgili hükümlere uymama cezasıDolduran545 TL
11/1/iADR 1.4.3.3’de yer alan diğer kurallara da uymama cezasıDolduran545 TL
11/1/jTMFB sahibi taşımacılara ait araçlara dolum yapmama cezasıDolduran1.091 TL
25-1-(i)11/1/çPeriyodik test ve muayeneleri geçerli olmayan taşınabilir basınçlı ekipmana dolum yapma cezasıDolum Tesisi6.687 TL
25-1-(j)12/1/ a/bADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip Tanker, portatif tank, tank konteyner, ÇEGK vb. kullanmama cezasıTaşımacı1.091 TL
12/1/ cAra ve periyodik muayenesi geçerli olmayan Tanka, tüplü gaz tankerine, ÇEGK’ ya, portatif tank ya da tank konteynere vs. dolum yapma cezasıTaşımacı1.091 TL

12/1/ i

Taşımanın güvenliğini tehlikeye sokacak bir ihlal olması durumunda maddenin ya da kamu güvenliği bakımından ihlal giderilinceye kadar taşımayı durdurmama cezasıTaşımacı 

1.091 TL

12/1/ lADR Bölüm 7.5.7’de belirtilen yükleme emniyet kurallarına göre yükleme yapılmaması cezasıTaşımacı1.091 TL
12/1/ çADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaları doğru, uygun özellikte ve ebatta kullanmama cezasıTaşımacı545 TL
12/1/ dTanklarda, yüklerde görsel olarak belirgin sızıntı, çatlak ya da hasar olmadığını kontrol etmeme cezasıTaşımacı545 TL
12/1/ gYazılı talimat vermeme cezası. Taşımacı sürücünün yazılı talimatları okumasını, anlamasını ve gerektiği gibi uygulamasını sağlamakla yükümlüdür.Taşımacı545 TL
12/1/ ğBirlikte ambalajlama, yükleme, karışık yükleme ve yükleme sınırları kurallarına uymamaTaşımacı545 TL
12/1/ hUygun SRC 5 belgesine sahip olmayan sürücü ile taşıma yapma cezasıTaşımacı545 TL
12/1/ jYükleme ve boşaltma sırasında yakın çevresinde ateş yakılmasına, sigara içilmesine, açık ışıklandırma yapılmasına vs. engel olmama cezasıTaşımacı545 TL
12/1/ kBoş temizlenmemiş tanker, tank konteyner, portatif tank, ÇEGK, vb. için ADR 5.4.1.1.6’ya uygun taşıma evrakı düzenlememe cezasıTaşımacı545 TL
12/1/ mADR 1.4.2.2’de yer alan diğer kurallara da uymama cezasıTaşımacı545 TL
12/1/nTaşıma başlamadan önce Gönderen tarafından ADR 5.4.1’e göre hazırlanan taşıma evrakının bir kopyasını araçta bulundurmama cezasıTaşımacı545 TL
12/1/ eAraçlarda ADR 8.1.5’de belirtilen ve kişisel koruyucu teçhizatın bulundurulmaması cezası (Her bir teçhizat için uygulanır)Taşımacı54 TL
12/1/ fAraçlarda ADR 8.1.4’de belirtilen asgari sayı ve kapasitede ve bakım teçhizatı yapılmış uygun yangın söndürücü teçhizatın bulundurulmaması cezasıTaşımacı218 TL
13/1/aTehlikeli madde sınıfına ve/veya taşıma şekline uygun SRC 5 belgesine sahip olmama cezasıSürücü267 TL
13/1/bAmbalaj açma ve metal el aletleri kullanma yasaklarına uymama cezasıSürücü66 TL
25-1-(k)13/1/cYükleme ve boşaltma sırasında yakın çevresinde ateş yakılmasına, sigara içilmesine, açık ışıklandırma yapılmasına vs. engel olmama cezasıSürücü66 TL
13/1/çYükleme, doldurma ve boşaltma sırasında motoru kapalı tutmama cezasıSürücü66 TL
13/1/dTehlikeli madde yüklü araç park halinde el freni çekmeme cezasıSürücü66 TL
13/1/eTehlikeli madde yüklü araçlara zorunlu levha ve turuncu plakaların takılmasını ve boşaltıldıktan sonra çıkartılmasını sağlamama cezasıSürücü66 TL
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 25. madde
Ceza Maddesiİlgili MaddeAçıklamaKime

Uygulanır

Ceza
25-1-(k)13/1/fHasar görmüş ambalaj ve yük taşıma cezasıSürücü66 TL
13/1/gTehlikeli madde sızıntısı veya ihtimali olması durumunda taşıma yapma cezasıSürücü66 TL
13/1/ğTehlikeli maddelere yönelik karayolu kullanımıyla ilgili yasak ve sınırlamalara uymama cezasıSürücü66 TL
13/1/hÖzel sınıf ve maddelere ilişkin ek gereklilikler ile ilgili ADR hükümlerine uymama cezasıSürücü66 TL
13/1/ıAraçta yazılı talimat olmaması ve tehlike anında yazılı talimata göre hareket etmeme cezasıSürücü66 TL
13/1/iAraçta bulunması gereken zorunlu  evrakları denetim sırasında yetkili personele göstermeme cezasıSürücü66 TL
13/1/jBoşaltma alanında gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ve boşaltma ekipmanının düzgün çalıştığını kontrol etmeme cezasıSürücü66 TL
13/1/kAraçlarda ADR 8.1.5’de belirtilen ve kişisel koruyucu teçhizatın bulundurulmaması ve denetim sırasında yetkili personele göstermeme cezasıSürücü66 TL
13/1/lAraçlarda ADR 8.1.4’de belirtilen asgari sayı ve kapasitede ve bakım teçhizatı  yapılmış uygun yangın söndürücü teçhizatın araçta bulunup bulunmadığını kontrol etmeme cezasıSürücü 

66 TL

25-1-(l)14/1/aYükün teslim alınmasına engel bir durum olmadıkça yükün kabulünü erteleme  cezasıAlıcı667 TL
14/1/bTaşımada konteyner kullanıldığında, ADR hükümlerinin ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde taşımacıya konteyneri sadece ihlal giderildikten sonra teslim etmeme cezası.Alıcı 

667 TL

14/1/cAraçların boşaltılması sırasında yakın çevresinde ateş yakılmasına, sigara içilmesine, açık ışıklandırma yapılmasına vs. engel olmama cezasıAlıcı667 TL
14/1/çADR 1.4.2.3’de yer alan diğer kurallara da uymama cezasıAlıcı667 TL
25-1-(m)

25-1-(n)

15/1/bBoşaltma öncesinde ve sırasında pakette, tankta, araçta veya konteynerde işlemi tehlikeye sokacak bir tahribatı kontrol ederek, olumsuz bir durum halinde, gerekli önlemler alınıncaya kadar boşaltma işlemini ertelememe cezasıBoşaltan667 TL
Taşımacı667 TL
3. Kişi667 TL
15/1/cAracın, tankın ve konteynerin boşaltılmasından hemen sonra dışına bulaşmış maddelerden arındırılmasını sağlamama ve vana ve kapakların güvenli bir şekilde kapatılmaması cezasıBoşaltan667 TL
Taşımacı667 TL
3. Kişi667 TL
15/1/çAmbalajlı ve dökme taşımacılık için kullanılan araç veya konteynerin temizliği ve dezenfekte işlemlerinin yapılmasını sağlamama cezasıBoşaltan667 TL
Taşımacı667 TL
3. Kişi667 TL
15/1/dBoş ve temizlenmiş tehlikeli madde taşıyan araçların ikaz levhalarını kaldırmama cezasıBoşaltan667 TL
Taşımacı667 TL
3. Kişi667 TL
15/1/eBoşaltma işlemi sırasında yakın çevrede ateş yakılmasına, sigara içilmesine, açık ışıklandırma yapılmasına vs. engel olmama cezasıBoşaltan667 TL
Taşımacı667 TL
3. Kişi667 TL
15/1/fADR 1.4.3.7’de yer alan diğer kurallara da uymama cezasıBoşaltan667 TL
Taşımacı667 TL
3. Kişi667 TL
25-1-(o)16/1/aADR’ye göre üretilmiş, ara, periyodik test ve muayeneleri geçerli Tank-konteyner ve portatif tank kiralamama cezasıTank-

Konteyner İşletmecisi

 

1.336 TL

16/1/bBoşaltılan tank ya da tank konteynerlerin tekrar kullanımdan önce temizlenmesini ve varsa hasarlı olmamasını sağlamama cezasıTank-

Konteyner İşletmecisi

 

1.336 TL

16/1/cADR 1.4.3.4’de yer alan diğer kurallara da uymama cezasıTank-

Konteyner İşletmecisi

 

1.336 TL

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hakkında bilgi için;

info@yetimogludanismanlik.com

Kavacık Mh. Özkan Sk. Varışlı Plaza No:2/5 34810 Beykoz - İstanbul