2020 Cezalar

2020 YILI ADR ve YÖNETMELİK CEZALARI
İDARİ PARA CEZA MADDE FIKRA BENT YÖNETMELİK MADDE FIKRA BENT Resmî Gazete Tarh: 24.04.2019 Resmî Gazete Sayısı: 30754 TEHLİKELİ MADDELERİN KARA YOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK CEZA MİKTARI (TL) TARAF
25-1-a 5-6 Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi olmaması (Gerçek/Tüzel) 2.451 İŞLETME
25-1-b 5-7 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Hizmeti almama / istihdam etmeme 3.677 İŞLETME
25-1-c 5-10 Kaza raporunun e-devlet üzerinden 7 iş günü içinde bildirilmemesi 1.225 İŞLETME
25-1-ç 5-11 Temizlenmemiş taşıtların en az 300 metre uzağına aracın park edilmemesi 612 TAŞIMACI
25-1 -d-f-g 8-1-b Taşıma evrakının uygun düzenlenmemesi, taşımacıya verilmemesi, U-ETDS’ye yüklenmemesi 612 GÖNDEREN-İŞLETME
25-1-d-f-g 8-1-c Tehlikeli maddeye uygun araç tipi/türü ile taşınmaması 1.225 GÖNDEREN-İŞLETME
25-1 -d-f-g 8-1-ç Uygun sertifikalı ambalaj ve yük taşıma birimleri kullanılmaması 1.225 GÖNDEREN-İŞLETME
25-1-d-f-g 8-1-d Ambalaj, tank/konteyner vb. ambalaj/araçların ara ve periyodik muayenelerinin yapılmaması 1.225 GÖNDEREN-İŞLETME
25-1-d-f-g 8-1-e Tehlike etiket/işaret/levha ve turuncu plakalann uygunsuzluğu 1.225 GÖNDEREN-İŞLETME
25-1-d-f-g 8-1-f Karışık yükleme ve yükleme sınırlamalarına aykırılık 1.225 GÖNDEREN-İŞLETME
25-1-ğ 9-1-a Uygun sertifikalı ambalaj kullanmamak, paketleme talimatına uymamak 1.225 PAKETLEYEN
25-1-ğ 9-1-b Kombine ambalaj ADR hükümlerine uymamak 612 PAKETLEYEN
25-1-ğ 9-1-c Ambalaj etiket ve işaretlemeleri ADR’ye uygun yapmamak 612 PAKETLEYEN
25-1-ğ 9-1 -ç Karayolundan denizyoluna geçişte kullanılan konteyner/araç paketleme sertifikasının hazırlanmaması 612 PAKETLEYEN
25-1-ğ 9-1-d ADR 1.4.3.2’ye uyulmaması 612 PAKETLEYEN
25-1 -h 10-1-a Hasarlı sızdırma riskli ambalaj ve yük taşıma birimlerini yüklemek 1.225 YÜKLEYEN
25-1-h 10-1-b Yükleme, eilgfiteme, birlikte yükleme yasaklarına, besin ve gıda maddelerinin ya da hayvan yemlerinin ayrı tutulması kuralları ile ilgili mevzuata ve özel kurallara uymamak 1.225 YÜKLEYEN
25-1-h 10-1-c Ambalaj ve Taşıma birimlerine uygun etiket, işaret, levha ve turuncu plakanın kullanılmaması 612 YÜKLEYEN
25-1-h 10-1-ç Yükleme esnasında açık ışık kurallarına uyulmaması, uygun teçhizat kullanılmaması 612 YÜKLEYEN
25-1-h 10-1-d ADR Bölüm 7.5.7’de belirtilen yükleme emniyet kurallarına uymamak 1.225 YÜKLEYEN
25-1-h 10-1-e ADR Bölüm 1.4.3.1 yer alan hükümleri yerine getirmemek 1.225 YÜKLEYEN
25-1-1 11-1-a Maddeye uygun ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip tanker kullanılmaması 1.225 DOLDURAN
25-1-1 11-1 -b ADR Taşıt Uygunluk Belgesine sahip olmayan taşıma araçlarını doldurmak 1.225 DOLDURAN
25-1-1 11-1-c Yük taşıma birimlerinin, ara ve periyodik muayenelerinin tank plakasından kontrolü yapılmadan dolum yapmak 1.225 DOLDURAN
25-1-1 11-1-4? Taşınabilir basınçlı ekipmanlara,dolum yapmadan önce periyodik test ve muayenelerinin yapıldığını kontrol etmemek 6.129 DOLDURAN
25-1-1 11-1-d Tehlikeli madde taşımacılığı yapılan araçlar ile yük taşıma birimlerinin tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaların uygunsuzluğu 612 DOLDURAN
25-1-1 11-1-e Dolduran tankı doldururken bitişik bölmelerdeki tehlikeli maddeleri ilgilendiren zorunluklara uymamak 612 DOLDURAN
25-1-1 11-1-f Doldurulan madde için izin verilen azami doldurma derecesini veya izin verilen azami litre başına içeriklerinin kütlesini ihmal etmek 612 DOLDURAN
25-1-1 11-1-g Dolumu yaptıktan sonra tank kapaklarının ve/veya doldurma valflerinin sızdırmadığını kontrol etmemek 612 DOLDURAN
25-1-1 11-1-g Doldurulan tehlikeli maddelerin tankın dış yüzeyine bulaşmadığını kontrol etmemek 612 DOLDURAN
25-1-1 11-1-h Taşıtlara dolum yaptığı sırada; ateş, ışık ve sigara kurallarına uyulmaması, uygun teçhizat ve giysilerin kullanılmaması 612 DOLDURAN
25-1-1 11-1-1 Araçlara ve konteynerlere tehlikeli maddeleri dökme halinde doldururken, ADR Bölüm ilgili hükümlere uyulduğunu kontrol etmemek 612 DOLDURAN
25-1-1 11-1-i ADR Bölüm yer alan diğer hükümleri yerine getirmemek 612 DOLDURAN
25-1-i 11-1-ç Taşınabilir basınçlı ekipmanlara dolum yapmadan önce periyodik test ve muayenelerinin yapıldığını kontrol etmemek 5.000 DOLUM TESİSİ
25-1 -j 12-1-a Tehlikeli madde taşımacılığını, uygun ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip araçlarla yapmamak 1.225 TAŞIMACI
25-1-j 12-1-b Taşıma birimleri kullanılarak yapılan taşımalarda, taşıyacak araçların ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip olanlarını kullanmamak 1.225 TAŞIMACI
25-1-j 12-1-c Yük taşıma birimlerinin, ara ve periyodik muayenelerinin yapıldığının tank plakasından kontrolünün yapılmaması 1.225 TAŞIMACI
25-1-j 12-1-ç Araçlar ile ambalaj ve yük taşıma birimlerinde, ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaların doğru, uygun özellikte ve ebatta olanlarını kullanmamak 612 TAŞIMACI
25-1 -j 12-1-d Taşıtlarda, tanklarda ve yüklerde görsel olarak belirgin sızıntı, çatlak ya da hasar olmadığını kontrol etmemek 612 TAŞIMACI
25-1-j 12-1-e Araçlarda, ADR 8.1.5’te belirtildiği şekilde genel ve kişisel koruyucu teçhizatın bulundurulmasını sağlamamak (Her teçhizat için) 61 TAŞIMACI
25-1 -j 12-1 -f ADR 8.1.4’te belirtilen asgari sayı ve kapasitede yangınla mücadele teçhizatının bulundurulmaması ve ilgili mevzuatına göre bu teçhizatın bakım ve testlerin ihmali 245 TAŞIMACI
25-1-j 12-1-g Sürücüye yazılı talimatların verilmemesi ve uygulanmasının ihmali 612 TAŞIMACI
25-1 -j 12-1-ğ Tehlikeli madde taşımacılığında; birlikte ambalajlama, yükleme, karışık yükleme ve yükleme sınırlamaları kurallarına uygun hareket etmemek 612 TAŞIMACI
25-1-j 12-1-1 Yönetmelikte belirtilen şartlardan herhangi birinin ihlal edilmiş olduğunu tespit ederse, söz konusu ihlal giderilinceye kadar taşımayı başlatmamak 612 TAŞIMACI
25-1 -j 12-1 -i Taşıma sırasında, taşımanın güvenliğini tehlikeye sokacak bir ihlal oluşursa, trafik güvenliği, gönderilen maddenin güvenliği ve kamu güvenliği bakımından, taşımayı durdurmamak 1.225 TAŞIMACI
25-1-j 12-1 -j Taşıtlara yükleme ve boşaltma yapıldığı sırada; ateş, açık ışık ve sigara kurallanna uyulmaması, uygun teçhizat ve giysilerin kullanılmaması 612 TAŞIMACI
25-1 -j 12-1-k Boş temizlenmemiş; tanker, tank-konteyner, portatif tank, ÇEGK vb. taşıma birimlerine ADR Bölüm 5.4.1.1.6’ye göre taşıma evrakı düzenlememek 612 TAŞIMACI
25-1-j 12-1-1 Araçlara yüklenecek tehlikeli maddelerin ADR Bölüm 7.5.7’de belirtilen yükleme emniyet kurallanna aykırı yapılması 1.225 TAŞIMACI
25-1-j 12-1-m ADR Bölüm 1.4.2.2’de yer alan hükümlere uymamak 612 TAŞIMACI
25-1-k 13-1-a Taşıdığı tehlikeli maddenin sınıfı ve/veya taşıma şekline uygun SRC 5 Eğitim Sertifikasına sahip olmaması 245 SÜRÜCÜ
25-1-k 13-1-b Tehlikeli madde içeren ambalajlan açmak, taşınabilir yanıcı aydınlatma aletleriyle ve yüzeyi metal alaşımlı olan aletlerle taşıta binmek 61 SÜRÜCÜ
25-1-k 13-1-c Taşıtlara yükleme, doldurma ve boşaltma yapıldığı sırada; ateş, açık ışık ve sigara kurallarına uyulmaması, uygun teçhizat ve giysilerin kullanılmaması 61 SURUCU
25-1-k 13-1-ç Yükleme, doldurma ve boşaltma sırasında zorunlu hallerin dışında taşıt motorunun kapalı tutulmaması 61 SÜRÜCÜ
25-1-k 13-1-d Tehlikeli madde yüklü taşıtı park halinde iken el frenini çekili vaziyette bulundurmamak 61 SÜRÜCÜ
25-1-k 13-1-e Zorunlu levha ve turuncu plakaların takılmaması ve uygun şekilde boşaltılarak temizlenmiş olan araçların üzerinden bu levha ve turuncu plakaların çıkarılmaması 61 SÜRÜCÜ
25-1-k 13-1 -f Hasar görmüş ambalaj ve yük taşıma birimlerini taşımak 61 SURUCU
25-1-k 13-1-g Tehlikeli madde sızıntısı olması veya böyle bir ihtimalin bulunması durumunda taşımayı sürdürmek 61 SÜRÜCÜ
25-1-k 13-1-ğ Tehlikeli maddelere yönelik karayolunun kullanımıyla ilgili vaşak ve sınırlamalara uvmamak 61 SÜRÜCÜ
25-1-k 13-1-h Özel sınıf veya maddelere ilişkin ek gereklilikler ile ilgili ADR hükümlerine uvmamak 61 SÜRÜCÜ
25-1-k 13-1-1 Araçta yazılı talimatın bulunduğunu kontrol etmemek ve tehlike anında yazılı talimata göre hareket etmemek 61 SÜRÜCÜ
25-1-k 13-1 -i Taşıma sırasında araçta bulunması zorunlu olan evrakı, denetim sırasında yetkili personele ibraz etmemek 61 SURUCU
25-1-k 13-1 -j Boşalbm alanındaki güvenlik önlemlerini ve kullanılan donanımı kontrol etmemek 61 SÜRÜCÜ
25-1-k 13-1-k ADR 8.1.5’teki teçhizatın bulunmasını sağlamamak ve denetim sırasında yetkili personele gösterilmemesi 61 SÜRÜCÜ
25-1-k 13-1-1 ADR 8.1.4’teki  asgari sayı ve kapasitede uygun yangın mücadele teçhizatının araçta bulunup bulunmadığını kontrol etmemek 61 SÜRÜCÜ
25-1-1 14-1-a Yükün teslim alınmasına engel bir durum olmadıkça yükün kabulünü ertelemek 612 ALICI
25-1-1 14-1-b Konteyner ile taşımada ADR ihlali halinde, taşımacıya konteyneri ihlal giderilmeden teslim edilmesi 612 ALICI
25-1-1 14-1-c Boşaltma sırasında; ateş, açık ışık ve sigara kullanım kurallannın ihmali, uygun teçhizat ve giysilerin kullanılmaması 612 ALICI
25-1-1 14-1-ç ADR Bölüm lA2.„3!te yer alan diğer hükümleri yerine getirmemek 612 ALICI
25-1-m-n 15-1-a Boşaltma öncesinde yüklerle ilgili bilgiler ile sevkiyat belgelerinde yer alan ilgili bilgileri karşılaştırarak doğru yükün boşaltılacağını tespit etmemek 612 BOŞALTAN -TAŞIMACI -ÜÇÜNCÜ KİŞİ
25-1-m-n 15-1-b Pakette, tankta, araçta veya konteynerde boşaltma işlemini tehlikeye sokacak ölçüde bir tahribatın olup olmadığını kontrol etmemek ve olumsuzluk halinde, gerekli önlemler alınıncaya kadar boşaltma işlemine ara vermemek 612 BOŞALTAN -TAŞIMACI -ÜÇÜNCÜ KİŞİ
25-1-m-n 15-1-c Boşaltma sonrasında; tankın, taşıtın veya konteynerin dışına bulaşan tehlikeli maddelerden arındırılmasını, vana ve kontrol/doldurma kapaklarının güvenli bir şekilde kapatılmasının ihmali 612 BOŞALTAN -TAŞIMACI -ÜÇÜNCÜ KİŞİ
25-1-m-n 15-1-ç Ambalajlı ve dökme olarak tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araç veya konteynerin temizliğini ve edilmesinin sağlanmaması 612 BOŞALTAN -TAŞIMACI -ÜÇÜNCÜ KİŞİ
25-1-m-n 15-1-d Konteynerin tamamen boşaltılmış ve temizlenmişken ADR Bölüm 5.3 kapsamındaki tehlike ikaz levhalarını konteynerin üzerinden kaldırılmaması 612 BOŞALTAN -TAŞIMACI -ÜÇÜNCÜ KİŞİ
25-1-m-n 15-1-e Boşaltma sırasında; ateş, açık ışık, sigara kuralları ve teçhizat ile uygun giysilerin kullanılmasının ihmali 612 BOŞALTAN -TAŞIMACI -ÜÇÜNCÜ KİŞİ
25-1-m-n 15-1-f ADR Bölüm lA&Ctfcyer alan hükümleri yerine getirmemek 612 BOŞALTAN -TAŞIMACI -ÜÇÜNCÜ KİŞİ
25-1-o 16-1-a Tank-konteyner ve Portatif tanklardan ADR ve bu Yönetmeliğe göre üretilmiş ve ara, periyodik test ve muayenelerini süresi içerisinde yapılmış olanların kiralanmaması 1.225 TANK- KONTEYNER İŞLETMECİSİ
25-1-o 16-1-b Boşaltılmış tank ya da tank-konteynerlerinin temiz ve hasarsız olmasının ihmali 1.225 TANK- KONTEYNER İŞLETMECİSİ
25-1-o 16-1-c ADR Bölüm yer alan diğer hükümleri yerine getirmemek 1.225 TANK- KONTEYNER İŞLETMECİSİ
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hakkında bilgi için;

info@yetimogludanismanlik.com

Kavacık Mh. Özkan Sk. Varışlı Plaza No:2/5 34810 Beykoz - İstanbul

Call Now ButtonHemen Aramak İçin Tıklayın